Home > Bedrijfsprofiel > Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Mooy Logistics realiseert zich welke impact de transport- en warehouse-branche heeft op mens en milieu. Als bedrijf zijn wij van mening dat wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om eraan bij te dragen dat in de toekomst voor ons nageslacht nog een gezond milieu bestaat.

Omdat energiebesparing minstens zo belangrijk is als uitstoot verminderen, is hier veel aandacht voor. Het programma 'Lean and Green' is een programma gestimuleerd vanuit de overheid, waar bedrijven aan mee kunnen doen om te groeien naar een hoger duurzaamheidniveau binnen de logistiek door die maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.

Door deelname aan het programma belooft Mooy Logistics een vermindering van de CO2-uitstoot met ten minste 21% in 2014 t.o.v. het peiljaar 2009 door zich te richten op volgende maatregelen:

verminderen van brandstofgebruik - toepassen van zonnecollectoren - inkopen van groene stroom voor o.a. koelcellen en crossdock - koelmachines via het electriciteitsnet i.p.v. op de dieselmotor - containervervoer via binnenvaart i.p.v. over de weg

Uiteraard is het doel om ook na 2014 blijvend mee te denken in 'groene' oplossingen voor nog meer energiebesparingen. Wij blijven dan ook continu alert op nieuwe mogelijkheden en kansen om verantwoord ondernemen nog meer diepgang te geven.

lean and green_klein